intelligence

Substantiv

Synonymer till intelligence

Möjliga synonymer till intelligence

Diskussion om ordet intelligence

intelligence

intelligences
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet intelligence

  • "we sent out planes to gather intelligence on their radar coverage"

Ordet intelligence har 5 betydelser

  • Inom psykologi
  • Inom politik
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom juridik
psykologi
politik
militärväsen
generell
juridik

Vad betyder intelligence inom psykologi ?

the ability to comprehend; to understand and profit from experience

Översättningar (inom psykologi)

Svenska

Synonymer till intelligence (inom psykologi)

Möjliga synonymer till intelligence (inom psykologi)

Ordet intelligence inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till intelligence (inom politik)

Möjliga synonymer till intelligence (inom politik)

Ordet intelligence inom militärväsen

the operation of gathering information about an enemy

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till intelligence (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till intelligence (inom militärväsen)

Ordet intelligence inom generell

a unit responsible for gathering and interpreting intelligence

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till intelligence (inom generell)

Möjliga synonymer till intelligence (inom generell)

Ordet intelligence inom juridik

secret information about an enemy (or potential enemy)

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till intelligence (inom juridik)

Möjliga synonymer till intelligence (inom juridik)

Diskussion om ordet intelligence