endowment

endowments
Substantiv

Översättningar

Synonymer till endowment

Hur används ordet endowment

 • "his generous endowment of the laboratory came just in the nick of time"

Ordet endowment har 4 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom valuta
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
militärväsen
valuta
ekonomi
generell

Ordet endowment inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet endowment inom valuta

natural qualities or talents

Synonymer till endowment (inom valuta)

Möjliga synonymer till endowment (inom valuta)

Ordet endowment inom ekonomi

the capital that provides income for an institution

Synonymer till endowment (inom ekonomi)

Ordet endowment inom generell

the act of endowing with a permanent source of income

Diskussion om ordet endowment

 • - 2010-02-16

  I många sammanhang används "endowment" som ord för "penisstorlek".

 • - 2010-04-20

  naturlig fallenhet

 • - 2010-07-19

  den engelska förklaringen strider mot den svenska översättningen. Naturtalang och donation är ju två vitt skilda begrepp.

 • Cete - 2010-11-08

  Inom National Ekonomin så definerars termen endowment som "an initial allocation of goods".