information

informationen
informationer
informationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till information

Hur böjs ordet information på svenska?

Obestämd singular: information
Bestämd singular: informationen
Obestämd plural: informationer
Bestämd plural: informationerna

Hur används ordet information

 • "För information om eldningsförbud samt kartor över brandriskprognosen, besök"
 • "Arbetsmiljöverket vänder sig till en gymnasieskola i Blekinge efter att ha fått information om en misshandel av en elev förra våren."
 • "Listan på berörda personer som inte fått tillräckligt med information kring mögelfynden på förskolan växer."
 • "– Vi är här för att få mer information om nattvandringen i kommunen."
 • "– Vi har fått information tidigare om att det pågår åtgärder men att det skulle vara fortsatta problem visste vi inte om, säger Lisa Wälitalo som har ett barn på Torgbackens förskola."
 • "Personalen fick en kortare information via ett pressmeddelande nu på morgonen."
 • "Verksamhetschefen beklagar bristerna på kommunikation och information samt smärtlindring efter förlossningen."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."
 • "” Utifrån den information vi har fått ta del av anser vi inte att byggnaden i dagsläget är lämplig för personalen att stadigvarande arbeta i ”."
 • "Vi kommer att skicka ut extremt tydlig information om deras valmöjligheter, säger Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd till Hem & Hyra."

Ordet information har 6 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom amerikansk engelska, slang
 • Inom handel
 • Inom sport
 • Inom matematik
 • Inom biologi
matematik
amerikansk engelska, slang
handel
sport
matematik
biologi

Vad betyder information inom matematik ?

det som kan uppfattas och förmedlas

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till information (inom matematik)

Möjliga synonymer till information (inom matematik)

Ordet information inom amerikansk engelska, slang

Översättningar (inom amerikansk engelska, slang)

Engelska
 • poop  [ amerikansk engelska, slang ]

Möjliga synonymer till information (inom amerikansk engelska, slang)

Ordet information inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till information (inom handel)

Möjliga synonymer till information (inom handel)

Ordet information inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till information (inom sport)

Möjliga synonymer till information (inom sport)

Ordet information inom matematik

informationsbehandling

Översättningar (inom matematik)

Engelska
 • data  [ matematik ]

Synonymer till information (inom matematik)

Möjliga synonymer till information (inom matematik)

 • data [ matematik ]

Ordet information inom biologi

genetisk information

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Relaterat till information (inom biologi)

biologi

Diskussion om ordet information

 • - 2008-07-30

  översättning av "information" (till engelska) ger "poop" som ett av alternativen. Är detta verkligen korrekt?

information

Substantiv

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till information (inom biologi)

Hur används ordet information

 • "the signal contained thousands of bits of information"

Ordet information har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom juridik
 • Inom juridik
 • Inom biologi
vardagligt
juridik
juridik
biologi

Vad betyder information inom vardagligt ?

a message received and understood that reduces the recipient's uncertainty

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till information (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till information (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet information inom juridik

(communication theory) a numerical measure of the uncertainty of an outcome

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till information (inom juridik)

Möjliga synonymer till information (inom juridik)

Ovanlig betydelse av ordet information inom juridik

formal accusation of a crime

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till information (inom juridik)

Ordet information inom biologi

genetic information

Översättningar (inom biologi)

Diskussion om ordet information