föredragning

föredragningen
föredragningar
föredragningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet föredragning på svenska?

Obestämd singular: föredragning
Bestämd singular: föredragningen
Obestämd plural: föredragningar
Bestämd plural: föredragningarna

Hur används ordet föredragning

  • "– Jag är bekymrad över det och har begärt att få en föredragning av hela projektet för jag var inte med när vi fattade beslut om detta från början."
  • "Patrik Liljeglöd ( V ) säger efter den timslånga föredragning av rapporten han och övriga i kommunstyrelsen fick på tisdagseftermiddagen att man nu måste gå vidare och använda rapporten som mall."
  • "Men sedan finns det ju systemfrågor runt omkring, och där får vi sed vad utredaren kommer fram till, säger Lars Leijonborg, som mot tystnadslöfte fått en kort föredragning av innehållet i rapporten."
  • "Vid varje föredragning av bibehållen låg extremränta varnar Riksbanken för hushållens skuldsättning."
  • "Enligt Säpos föredragning av de av- lyssnade samtalen har mannen sannolikt arbetat regelbundet."
  • "Samtidigt kan man efter dagens föredragning konstatera att varken chefen för Säkerhetspolisen eller Överbefälhavaren i nuläget kan svara på vilken skada de röjda uppgifterna kan ha vållat Sverige."
  • "– Det är också ett omfattande mål med väldigt komplexa frågor så det har varit svårt att hitta tillräckliga resurser för att handlägga målet vidare till föredragning, säger kanslichef Måns Wigén vid Högsta domstolen."
  • "– Efter det förhöret kontaktas jag och jag beslutar efter föredragning att den här personen, som till viss del stämmer på signalement från vittnen, ska anhållas som på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel mot barnet ifråga, säger chefsåklagare Stefan Ekeroth."
  • "Nu kommer rätten att ha en föredragning där beslut ska fattas om målet ska återupptas eller inte."
  • "Den misstänkte greps av polisen och frigavs av åklagare efter föredragning."

Diskussion om ordet föredragning