sammanträde

sammanträdet
sammanträden
sammanträdena
Substantiv [t]

Synonymer till sammanträde

Hur böjs ordet sammanträde på svenska?

Obestämd singular: sammanträde
Bestämd singular: sammanträdet
Obestämd plural: sammanträden
Bestämd plural: sammanträdena

Hur används ordet sammanträde

 • "Och det är när kunskapsnämnden har sammanträde som uppropet kommer äga rum, dit kommer de objudna."
 • "Efter dagens sammanträde öppnas nu möjligheten för att låta Musik i Blekinge sitta kvar i nuvarande lokaler."
 • "Innan beslutet tas planeras ett sammanträde mer regeringen som troligen infaller nästa vecka."
 • "Uppropet är undertecknad av 165 lärare från Karlskronas fyra kommunala gymnasieskolor och kommer ske i samband med kunskapsnämndens sammanträde under fredagen."
 • "Prissumman uppgår i år till 10 000 kronor och delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december."
 • "I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde antogs häromdagen delårsbokslutet för Blekingesjukhuset, folktandvården, primärvården och psykiatri- och habiliteringen."
 • "I kväll hade styrelsen i Karlshamns hamn sammanträde, och på agendan var affären med den ryska gasledningen Nord Stream 2."
 • "Ett beslut som tas vid nämndens sammanträde."
 • "Efter att flera tjänstemän i Karlskronas socialförvaltning känt sig påhoppade av politiker och besökare, valde förvaltningschefen i dag att inte låta dem gå på nämndens sammanträde."
 • "Under tisdagkvällens sammanträde i Karlskrona Moderbolag beslutades att den externa granskningen av Utveckling i Karlskrona AB kommer att genomföras."
 • "Och det är när kunskapsnämnden har sammanträde som uppropet kommer äga rum, dit kommer de objudna."
 • "Efter dagens sammanträde öppnas nu möjligheten för att låta Musik i Blekinge sitta kvar i nuvarande lokaler."
 • "Innan beslutet tas planeras ett sammanträde mer regeringen som troligen infaller nästa vecka."
 • "Uppropet är undertecknad av 165 lärare från Karlskronas fyra kommunala gymnasieskolor och kommer ske i samband med kunskapsnämndens sammanträde under fredagen."
 • "Prissumman uppgår i år till 10 000 kronor och delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december."
 • "I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde antogs häromdagen delårsbokslutet för Blekingesjukhuset, folktandvården, primärvården och psykiatri- och habiliteringen."
 • "I kväll hade styrelsen i Karlshamns hamn sammanträde, och på agendan var affären med den ryska gasledningen Nord Stream 2."
 • "Ett beslut som tas vid nämndens sammanträde."
 • "Efter att flera tjänstemän i Karlskronas socialförvaltning känt sig påhoppade av politiker och besökare, valde förvaltningschefen i dag att inte låta dem gå på nämndens sammanträde."
 • "Under tisdagkvällens sammanträde i Karlskrona Moderbolag beslutades att den externa granskningen av Utveckling i Karlskrona AB kommer att genomföras."

Vad betyder sammanträde inom politik ?

Fotograf: Wikipedia
Ett sammanträde är en formell sammankomst, ofta där man fattar beslut. Kan inte de beslutande sammanträda, kan i vissa fall beslut fattas per capsulam. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sammantr%C3%A4de

Diskussion om ordet sammanträde