debatt

debatten
debatter
debatterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till debatt

Hur böjs ordet debatt på svenska?

Obestämd singular: debatt
Bestämd singular: debatten
Obestämd plural: debatter
Bestämd plural: debatterna

Hur används ordet debatt

  • "Och jag hoppas att det ska leda till en debatt om hur vi behandlar varandra på nätet."
  • "Arbetet med att ta bort gräsmattan och växterna är i full gång trots en hätsk och intensiv debatt kring förändringarna runt kungastatyn."
  • "Lokaltidningarna berättar i dag, torsdag, att efter flera veckors infekterad debatt om lokalfrågan har regionrådet Christina Mattisson ( S ) nu gett regiondirektören Anna-Lena Cederström att utreda alternativet att Musik i Blekinge stannar kvar i sina nuvarande lokaler."
  • "Det har skapat debatt både i och utanför kommunhuset i Karlskrona."
  • "Det har väckt stor debatt och flera kritiska röster har höjts mot kommunens beslut, som anses påverka svensk säkerhet negativt."
  • "Men nu har det uppstått en debatt där det framförs synpunkter på urvalet av personer på ett sätt som vi tycker känns ovärdigt."
  • "En oenig kommunstyrelse gav efter en lång debatt i går klartecken till bygget av en ny idrottshall i centrala Karlskrona."
  • "– Det är väl bra att det är debatt om det offentliga rummet, vi har som sagt var haft dialog med Blekinge museum, säger Elina Tyrberg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen."
  • "Med anledning av den debatt som varit senaste tiden kommer varken namn eller inskriptioner göras runt statyn."
  • "Några av skälen till att mannen döms är att meddelandet delades via en öppen profil, och att han uttryckt sig på ett sätt som ” fullt klart ligger utanför ramen för en saklig och vederhäftig debatt ”."

Vad betyder debatt inom ekonomi ?

En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler debattörer försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- 'av, från' och battre 'kämpa', och betyder slå sönder (motståndarens argument). Debatt är vanligast inom politik, och förekommer främst i stater med demokrati, där staternas parlament regelbundet håller debatter. Under 1920-talet och 1930-talet utvecklades debatten genom radio, under 1950-talet och 1960-talet genom TV. Under 1990-talet blev det allt vanligare att ha med icke-berömda personer i debattprogrammen. Mot slutet av 1990-talet och 2000-talets första decennium blev Internet ett vanligare debattforum. https://sv.wikipedia.org/wiki/Debatt

Relaterat till debatt

rådsförsamling

omdöme

strid

samtal

tvedräkt

logik

Diskussion om ordet debatt