konsultation

konsultationen
konsultationer
konsultationerna
Substantiv [n]

Synonymer till konsultation

Hur böjs ordet konsultation på svenska?

Obestämd singular: konsultation
Bestämd singular: konsultationen
Obestämd plural: konsultationer
Bestämd plural: konsultationerna

Hur används ordet konsultation

  • "14 personer angav att de hade så allvarliga symptom att de var i behov av medicinsk konsultation."
  • "Bakom stämningen står en advokat som anser att han inte fått betalt för juridisk konsultation."
  • "Då träffade arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit arbetsmarknadens partner för en första konsultation."
  • "Ambulanspersonalen bedömde vid det första besöket, efter konsultation med jourläkare, att mannen skulle lämnas kvar hemma."
  • "Ahmad ska efter konsultation med försäkringsbolaget fundera på om han ska driva kiosken vidare."
  • "Försvarsberedningen är forumet där representanter från såväl regeringen som övriga partier i riksdagen möts för konsultation kring försvaret."
  • "Ambassadören Isaac Bachman har kallats hem för ” konsultation ”."
  • "Vid ett tillfälle deltog företagets handelsorganisation vid en så kallad publik konsultation som även Dalli medverkade i."
  • "Finansinspektionen ( FI ) har efter konsultation med svenska storbanker inte funnit något alarmerande vad gäller bankernas exponering mot Lehman Brothers, som beslutat att ansöka om konkursskydd."
  • "Mellan 10 och 15 procent av alla barn söker barnpsykiatrisk konsultation under uppväxten."

Vad betyder konsultation inom generell ?

rådfrågning

Diskussion om ordet konsultation