ventilation

ventilationen
ventilationer
ventilationerna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet ventilation på svenska?

Obestämd singular: ventilation
Bestämd singular: ventilationen
Obestämd plural: ventilationer
Bestämd plural: ventilationerna

Hur används ordet ventilation

 • "Man kommer även se över ventilation, bullernivån och belysningen, något som personalen har klagat på."
 • "Personalen där har länge klagat på otillräcklig ventilation, lukter, buller, temperaturavvikelser och dålig belysning."
 • "– Uppenbarligen är det svårt eller omöjligt att kunna ta bort det, men vi har installerat mätutrustning och har det här undertrycket, vi skapar en ventilation och mäter."
 • "– Dels har vi gjort förändringar i torpargrunden, lagt in ventilation så att det inte uppstår fler problem och alla rum där det låg en så kallad matta på matta har fått nya mattor."
 • "Innan har vi fått ta det från andra anslag, det handlar om ventilation och solskydd till exempel, säger Chatarina Holmberg ( S )."
 • "Deras utlåtande visar på omfattande fuktskador, föråldrad ventilation och kemiska lukter – och att inomhusmiljön är dålig är enligt landstingsdirektören redan känt från deras sida."
 • "För att ridhuset skulle kunna användas var Ronneby kommun tvungna att själva betala för reparationer av takstommar och ny ventilation, eftersom entreprenören Blekinge Rot inte själva velat åtgärda problemen."
 • "Upplever man röken som obehaglig kan man gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation, skriver kommunen."
 • "– Vi ska göra en anpassning när det gäller tillgänglighet i Kulturcentrum, men också när det gäller klimat, ventilation, energianvändning, möjlighet till mörkläggning och annan teknik, säger Thomas Andersson, förvaltningschef för fritid och kultur i Ronneby kommun."
 • "På grund av den kraftiga rökutvecklingen utlyste räddningstjänsten ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, om att att stänga dörrar, fönster och ventilation."

Ordet ventilation har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom telefoni
generell
telefoni

Vad betyder ventilation inom generell ?

transport och utbyte av luft i byggnad eller fordon

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ventilation (inom generell)

Diskussion om ordet ventilation

ventilation

ventilations
Substantiv

Översättningar (inom telefoni)

Synonymer till ventilation (inom telefoni)

Hur används ordet ventilation

 • "she was continually adjusting the ventilation"

Ordet ventilation har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom norgespec
generell
norgespec

Vad betyder ventilation inom generell, generell ?

a system in a building that provides fresh air

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till ventilation (inom generell)

Ordet ventilation inom norgespec

the act of supplying fresh air and getting rid of foul air

Synonymer till ventilation (inom norgespec)

Möjliga synonymer till ventilation (inom norgespec)

Diskussion om ordet ventilation