sanitet

saniteten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet sanitet

  • "WaterAid anser att biståndsgivare måste satsa mera på sanitet, vatten och hygien."
  • "Behov uträttas utomhus och nästan 900 barn dör varje dag i diarrésjukdomar som orsakas av bristande sanitet och smutsigt vatten."
  • "Och bor man väldigt tätt och inte kan ta hand om sin sanitet, sprids de här och orsakar stor skada och hög dödlighet."
  • "Kronofogden : Idag får du ta med dig sanitet, tandborste .."
  • "Enligt organisationen Water Aid, som arbetar för människor i fattiga länder ska få tillgång till rent vatten och sanitet, lever i dag 2,3 miljarder människor, alltså nästan en tredjedel av jordens befolkning, utan tillgång till en ordentlig toalett."
  • "Falkenberg, Halmstad och Laholm uppmärksammade idag FN:s officiella dag för avlopp och sanitet."
  • "Det är brist på mat, sanitet och sjukvård och enligt Syriska människorättsobservatoriet har 194 barn i lägret dött hittills."
  • "” Vi jobbar för närvarande tillsammans med ett antal länder inom IHP för att kunna få ihop ett bredare stöd som även innefattar vatten, sanitet, elektricitet, boende och kontor och utrymmen för både sjukvård och registrering av flyktingar ”, skriver Ann-Charlotte Zackrisson, enhetschef för insatser, på"
  • "” Vi jobbar för närvarande tillsammans med ett antal länder inom IHP för att kunna få ihop ett bredare stöd som även innefattar vatten, sanitet, elektricitet, boende och kontor och utrymmen för både sjukvård och registrering av flyktingar ”, skriver Ann-Charlotte Zackrisson, enhetschef för insatser, på"
  • "Vänsterpartiet vill se en statlig pott som kommuner ska kunna söka stöd från för att ordna platser på härbärgen eller bilplatser där vatten, sanitet och sophämtning är ordnat."

Diskussion om ordet sanitet