sundhet

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet sundhet

 • "För att nå framgång på utställningarna ska en hund vara så nära ett perfekt exemplar av sin ras som möjligt när det gäller utseende, rörlighet, sundhet och lynne."
 • "I undersökningen deltog 12.000 män och kvinnor från Köpenhamn där deras sundhet och osundhet följts sedan slutet av 1970-talet."
 • "Med ” livsmedelssäkerhet, sundhet, renhet, friskhet, enkelhet, etik och kultur, god djurhälsa och miljö ” ska matlandet Frankrike utmanas."
 • "Vill bevara ” sundhet ”"
 • "Förbudet, som även inkluderar radio och annonser – syftar till ” bibehållen sundhet i industrin ”, skriver dagstidningen China Daily med hänvisning till den ansvariga myndigheten."
 • "De slår fast att locka så stora mängder fåglar till sin balkong bryter mot hyreslagens bestämmelser om att ” iaktta sundhet, ordning och gott skick ”."
 • "Bland annat nämns kombinationen av sundhet, god smak och modern kunskap."
 • "” Det är rimligt att förvänta sig förändrade avelsmål där utseendets betydelse minskar drastiskt till förmån för ett stort fokus på hälsa och sundhet och framförallt djurvälfärd ”, skriver de i sin slutsats."
 • "För att nå framgång på utställningarna ska en hund vara så nära ett perfekt exemplar av sin ras som möjligt när det gäller utseende, rörlighet, sundhet och lynne."
 • "Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. ”"

Rim på sundhet

Möjliga synonymer till sundhet

Diskussion om ordet sundhet

sundhet

sundheten
sundheter
sundheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet sundhet på svenska?

Obestämd singular: sundhet
Bestämd singular: sundheten
Obestämd plural: sundheter
Bestämd plural: sundheterna

Hur används ordet sundhet

 • "För att nå framgång på utställningarna ska en hund vara så nära ett perfekt exemplar av sin ras som möjligt när det gäller utseende, rörlighet, sundhet och lynne."
 • "I undersökningen deltog 12.000 män och kvinnor från Köpenhamn där deras sundhet och osundhet följts sedan slutet av 1970-talet."
 • "Med ” livsmedelssäkerhet, sundhet, renhet, friskhet, enkelhet, etik och kultur, god djurhälsa och miljö ” ska matlandet Frankrike utmanas."
 • "Vill bevara ” sundhet ”"
 • "Förbudet, som även inkluderar radio och annonser – syftar till ” bibehållen sundhet i industrin ”, skriver dagstidningen China Daily med hänvisning till den ansvariga myndigheten."
 • "De slår fast att locka så stora mängder fåglar till sin balkong bryter mot hyreslagens bestämmelser om att ” iaktta sundhet, ordning och gott skick ”."
 • "Bland annat nämns kombinationen av sundhet, god smak och modern kunskap."
 • "” Det är rimligt att förvänta sig förändrade avelsmål där utseendets betydelse minskar drastiskt till förmån för ett stort fokus på hälsa och sundhet och framförallt djurvälfärd ”, skriver de i sin slutsats."
 • "För att nå framgång på utställningarna ska en hund vara så nära ett perfekt exemplar av sin ras som möjligt när det gäller utseende, rörlighet, sundhet och lynne."
 • "Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. ”"

Rim på sundhet

Vad betyder sundhet inom utbildning ?

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa

Möjliga synonymer till sundhet

Relaterat till sundhet

hygien

oskuld

varaktighet

hälsa

Diskussion om ordet sundhet