hälsotillstånd

hälsotillståndet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hälsotillstånd

Hur används ordet hälsotillstånd

  • "Men det gäller också övervakning av hälsotillstånd hos personer med särskilda sjukdomar och behov."
  • "Mannen fälldes i dag för olaga hot, men slipper straff på grund av sin ålder och sitt hälsotillstånd."
  • "När kvällspersonalen kom som planerat klockan 18 samma dag var brukarens fysiska hälsotillstånd sämre troligen eftersom medicineringen uteblivit."
  • "En brukare i Karlshamns kommun blev nerkyld, hungrig och fick försämrat hälsotillstånd när ett hembesök missades."
  • "Det innebär att vårdpersonal följer deras hälsotillstånd och ser hur patienterna mår hemma med hjälp av teknisk utrustning."
  • "– I Ronneby är det både yngre och äldre som har ett hälsotillstånd som gör att det uppstår ett hjälpbehov."
  • "Följa anhörigas hälsotillstånd"
  • "Kvinnans förbättrade mående upptäcktes i samband med att försäkringskassan granskade hennes hälsotillstånd."
  • "Vi avråder starkt från besök så det är många som uppskattar att de kan följa sina anhörigas hälsotillstånd på distans, säger Jenny Hoffert."
  • "” IVO kan därmed inte fastställa de närmare omständigheterna kring patientens hälsotillstånd och behov samt planerad vård ”, skriver inspektionen och kritiserar att så väsentliga uppgifter inte finns med."

Rim på hälsotillstånd

Diskussion om ordet hälsotillstånd