hygien

hygienen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till hygien

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet hygien

 • "Han berättar att den allt högre förekomsten av bakterierna kan ha med bristande hygien att göra."
 • "– Det viktigaste är fortfarande att hålla god hygien i köket och då är kanske inte det här massiva larmet rätt väg att gå."
 • "Man kanske måste tänka om och hitta andra sätt för att nå konsumenten, till exempel genom att informera om god hygien i butikerna eller rikta informationen mot storkök och restauranger, säger hon."
 • "– Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien, säger Conny Miketinac, VA-chef Ronneby Miljö & Teknik AB i ett pressmeddelande."
 • "God hygien"
 • "Det kan leda till brister i hygien och städning, säger Bengt Wittesjö."
 • "Brister i personalens hygien är en orsak till att var tionde patient som läggs in på Blekingesjukhuset får en vårdrelaterad infektion."
 • "Han kunde inte längre ta hand om sin hygien och åt ingenting."
 • "– Därför gäller att vara extra noga med smittskydd och hygien om man har fåglar eller fjäderfä samt vara observant på om de verkar sjuka."
 • "Enligt anmälan ska kvinnan haft besök av tre personer under dagen utan att någon hade ingripit eller hjälpt till med kvinnans hygien."

Ordet hygien har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom utbildning
allmänt
utbildning

Ordet hygien inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till hygien (inom allmänt)

Möjliga synonymer till hygien (inom allmänt)

Ordet hygien inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till hygien (inom utbildning)

Diskussion om ordet hygien