puts

putsen
(-)
putsarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till puts

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet puts på svenska?

Obestämd singular: puts
Bestämd singular: putsen
Bestämd plural: putsarna

Hur används ordet puts

 • "Av tegel och puts restes de murar Tessin en gång ritat, till tempel för Herren och till stolthet för staden."
 • "Du vet att du har ställt den där, men den är puts väck."
 • "Det rör sig om 31 radhus på Västerudd i centrala Karlskrona där puts och plåtdetaljer ska bytas ut på samtliga fastigheter."
 • "Över 120 bildkonstverk som tillhör Olofströms kommun är puts väck."
 • "Betalade extra för puts"
 • "Dagens puts är ganska urblekt."
 • "GÄVLE Flera byggnader från 1800-talet, exempelvis Stadshuset, Rådhuset och Gävle teater har problem med fallande puts och tegel efter den tuffa vintern."
 • "Hon var puts väck, säger Isabelle Schafhauser."
 • "Ingemar Bergström far med handen över den skrovliga ytan och bitar av puts lossnar hela tiden."
 • "Behovet av en renovering är stort, bland annat riskerar stenar och puts att lossa från fasaden, skriver Statens fastighetsverk i ett pressmeddelande."

Ordet puts har 4 betydelser

 • Inom arkitektur, allmänt
 • Inom byggnadskonst
 • Inom teknik
 • Inom utbildning
arkitektur, allmänt
byggnadskonst
teknik
utbildning

Vad betyder puts inom arkitektur, allmänt ?

tunn|tunt ytskikt av bruk på mur, vägg, innertak e.d.

Översättningar (inom arkitektur, allmänt)

Synonymer till puts (inom arkitektur, allmänt)

Möjliga synonymer till puts (inom arkitektur, allmänt)

Relaterat till puts (inom arkitektur, allmänt)

arkitektur

Ordet puts inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska

Synonymer till puts (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till puts (inom byggnadskonst)

Ordet puts inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till puts (inom teknik)

Möjliga synonymer till puts (inom teknik)

Ordet puts inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till puts (inom utbildning)

Möjliga synonymer till puts (inom utbildning)

Diskussion om ordet puts

put

puts
Substantiv

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till put (inom utbildning)

Möjliga synonymer till put

Diskussion om ordet put

 • - 2008-09-09

  Puts (egentligen putz), från början judiskt slang för penis, men används numer som en allmänt nedsåttande term mot personer. He's such a puts! magnus åström, sthlm

put

put
put
put
Verb

Översättningar

Hur används ordet put

 • "Put money into bonds"
 • "I wouldn't put it that way"
 • "I put these memories with those of bygone times"
 • "That song put me in awful good humor."
 • "The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story"
 • "He put all his efforts into this job"
 • "She put much emphasis on her the last statement"
 • "He put her to the torture"
 • "put these words to music"

Ordet put har 6 betydelser

 • Inom trädgårdskonst
 • Inom golf
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom film
 • Inom ekonomi
trädgårdskonst
golf
militärväsen
generell
film
ekonomi

Ordet put inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till put (inom trädgårdskonst)

Ordet put inom golf

Översättningar (inom golf)

Svenska

Möjliga synonymer till put (inom golf)

Ordet put inom militärväsen

put into a certain place: "Put your things here"; also with abstract objects and locations: "Place emphasis on a certain point"

Synonymer till put (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till put (inom militärväsen)

Ordet put inom generell

cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation

put something on or into (abstractly) assign;

cause (someone) to undergo something

adapt

(inom generell)

Synonymer till put (inom generell)

Möjliga synonymer till put (inom generell)

Ordet put inom film

Synonymer till put (inom film)

Ordet put inom ekonomi

Synonymer till put (inom ekonomi)

Diskussion om ordet put

puts

Substantiv [-]

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska
 • idiot  [ vardagligt ]
 • tönt  [ vardagligt ]

Synonymer till puts (inom ekonomi)

Vad betyder puts inom nedsättande, slang ?

originally from Jewish slang "putz" with similar meaning

Möjliga synonymer till puts

Diskussion om ordet puts