fruitcake

fruitcakes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fruitcake

Ordet fruitcake har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom vardagligt
  • Inom botanik
  • Inom generell
mat
vardagligt
botanik
generell

Ordet fruitcake inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till fruitcake (inom mat)

Ordet fruitcake inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till fruitcake (inom vardagligt)

Ordet fruitcake inom botanik

Synonymer till fruitcake (inom botanik)

Ordet fruitcake inom generell

a rich cake containing dried fruit and nuts and citrus peel and so on

Diskussion om ordet fruitcake

  • - 2008-09-29

    kan också betyda "gay"