crank

cranks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet crank har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom teknik
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
sport
teknik
vardagligt
generell

Vad betyder crank inom sport ?

rotating shaft with parallel handle

Översättningar (inom sport)

Svenska
  • vev  [ teknik ]

Synonymer till crank (inom sport)

Möjliga synonymer till crank (inom sport)

Ordet crank inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till crank (inom teknik)

Ordet crank inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till crank (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till crank (inom vardagligt)

Ordet crank inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till crank (inom generell)

Diskussion om ordet crank

crank

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till crank (inom generell)

Vad betyder crank inom ekonomi ?

(used of boats) inclined to heel over easily under sail

Möjliga synonymer till crank

Diskussion om ordet crank

crank

crank
cranked
cranked
Verb

Vad betyder crank inom generell, generell, generell ?

start by cranking; of engines

bend into the shape of a crank

Diskussion om ordet crank