tender

tendern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tender

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet tender

 • "Och så har vi ju begrepp som ” legal tender ”, frågan om det är lagligt med en sådan valuta."
 • "“ I ’ m a bit stiff and tender here and there, but things are fine ”, he says."
 • "An ambulance took Simon to A&E where staff called his survival miraculous; he just had a few bruises and tender spots."
 • "– Jag tror att det beror på den hastiga regleringen, att vattnet höjs och sänks så snabbt på ett och samma dygn, rasen tender ju att öka i både antal och storlek, hävdar Mikael Olsson och oroar sig för vad erosionen kan ställa till med i framtiden."

Ordet tender har 2 betydelser

 • Inom järnväg
 • Inom sjöfart
järnväg
sjöfart

Vad betyder tender inom järnväg ?

Tender (järnväg) En tender är en förrådsvagn för ånglok där vatten och bränsle förvaras. Tendern är fastkopplad till loket med en speciell koppling, och anses i stort sett vara en del av loket. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tender

Översättningar (inom järnväg)

Engelska

Möjliga synonymer till tender (inom järnväg)

Relaterat till tender (inom järnväg)

fordon

Ordet tender inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till tender (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till tender (inom sjöfart)

Diskussion om ordet tender

 • - 2009-10-06

  ömsint

 • Thoth - 2009-10-06

  förslag: lägg till betydelsen mör, som i tender meat (mört kött).

 • josefine15 - 2009-12-30

  känslig

tender

tenders
Substantiv

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till tender (inom sjöfart)

Ordet tender har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom järnväg
ekonomi
generell
sjöfart
järnväg

Vanligast betydelse av ordet tender inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska
 • bud  [ ekonomi ]
 • anbud  [ ekonomi ]
 • offert  [ ekonomi, handel ]

Synonymer till tender (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till tender (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet tender inom generell

something used as an official medium of payment

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till tender (inom generell)

Möjliga synonymer till tender (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet tender inom sjöfart

a boat for communication between ship and shore ;usually provides supplies to other ships

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till tender (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till tender (inom sjöfart)

Ordet tender inom järnväg

attached to a locomotive to carry fuel and water

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Möjliga synonymer till tender (inom järnväg)

Diskussion om ordet tender

 • - 2010-08-13

  Lägg till: jolle; ofta i betydelsen jolle till dyrbar, lyxig yacht.

tender

Adjektiv

Hur används ordet tender

 • "a tender glance"
 • "a tender heart"
 • "a tender smile"
 • "tender loving care"
 • "tender memories"
 • "a tender mother"
 • "at a tender age"
 • "tender beef"
 • "tender feet"
 • "tender green shoots"

Ordet tender har 8 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom mat
 • Inom polisväsende
 • Inom ålderdomlig
 • Inom biologi
 • Inom teknik
medicin
vardagligt
generell
mat
polisväsende
ålderdomlig
biologi
teknik

Vanligast betydelse av ordet tender inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till tender (inom medicin)

Möjliga synonymer till tender (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet tender inom vardagligt

given to sympathy or gentleness or sentimentality

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till tender (inom vardagligt)

Ordet tender inom generell

susceptible to physical or emotional injury

physically untoughened

Översättningar (inom generell)

Synonymer till tender (inom generell)

Uttryck till tender (inom generell)

Möjliga synonymer till tender (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet tender inom mat

easy to cut or chew

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till tender (inom mat)

Mindre vanlig betydelse av ordet tender inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till tender (inom polisväsende)

Mindre vanlig betydelse av ordet tender inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till tender (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till tender (inom ålderdomlig)

Mindre vanlig betydelse av ordet tender inom biologi

(of plants) not hardy; easily killed by adverse growing condition

Översättningar (inom biologi)

Möjliga synonymer till tender (inom biologi)

Ordet tender inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till tender (inom teknik)

Möjliga synonymer till tender (inom teknik)

Diskussion om ordet tender

tender

tender
tendered
tendered
Verb

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till tender (inom teknik)

Hur används ordet tender

 • "tenderize meat"

Ordet tender har 5 betydelser

 • Inom generell
 • Inom fåglar
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom kortspel
 • Inom mat
generell
fåglar
ALLMÄNT
kortspel
mat

Vad betyder tender inom generell ?

offer or present for acceptance

Översättningar (inom generell)

Ordet tender inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Ordet tender inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till tender (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till tender (inom ALLMÄNT)

Ordet tender inom kortspel

make a tender of; in legal settlements

Översättningar (inom kortspel)

Svenska

Möjliga synonymer till tender (inom kortspel)

Ordet tender inom mat

make tender or more tender

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till tender (inom mat)

Diskussion om ordet tender