care

care
cared
cared
Verb

Synonymer till care

Hur används ordet care

 • "I really care about my work"
 • "I don't care"
 • "The nurse was caring for the wounded"

Ordet care har 4 betydelser

 • Inom hundar
 • Inom ekonomi
 • Inom mat
 • Inom vardagligt
hundar
ekonomi
mat
vardagligt

Vad betyder care inom hundar ?

To be mindful of.

Översättningar (inom hundar)

Synonymer till care (inom hundar)

Möjliga synonymer till care (inom hundar)

Ordet care inom ekonomi

feel concern or interest

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till care (inom ekonomi)

Ordet care inom mat

provide care for

Översättningar (inom mat)

Synonymer till care (inom mat)

Möjliga synonymer till care (inom mat)

Ordet care inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till care (inom vardagligt)

Diskussion om ordet care

caring

Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till caring (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till caring

Diskussion om ordet caring

caring

Adjektiv

Hur används ordet caring

 • "caring parents"
 • "a caring mother"
 • "caring friends"

Ordet caring har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
ekonomi
ALLMÄNT
generell

Vanligast betydelse av ordet caring inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till caring (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till caring (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet caring inom ALLMÄNT

showing a care

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till caring (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till caring (inom ALLMÄNT)

Ordet caring inom generell

feeling and exhibiting concern and empathy for others

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till caring (inom generell)

Diskussion om ordet caring