welfare

Adjektiv

Synonymer till welfare

Hur används ordet welfare

  • "Labour market, welfare states and Immigration policy."
  • "Detta går emot invandringsforskningens teori om en ” welfare chauvinism ”."
  • "Den europeiska utvecklingen från ” welfare ” till ” workfare ” har bland annat inneburit att den keynsianska välfärdsstatens ” regulation of the poor ” ersatts av det den franske sociologen Loic Wacquant betecknar som ” punishing the poor ”."
  • "Den europeiska utvecklingen från ” welfare ” till ” workfare ” har bland annat inneburit att den keynesianska välfärdsstatens ” regulation of the poor ” ersatts av det den franske sociologen Loic Wacquant betecknar som ” punishing the poor ”."
  • "I måndags lade han fram sin doktorsavhandling ” Immigration, work and welfare ” ( Invandring, arbete och välfärd ) vid Handelshögskolan i Göteborg."
  • "Staten har också gått från welfare till workfare, det vill säga att arbetslöshetsersättningar i mindre grad bygger på vad du tidigare gjort än på vad du förväntas prestera under din arbetslöshet."
  • "The persistence of welfare participation in Sweden ” fick stor uppmärksamhet när den presenterades vid två olika internationella konferenser."
  • "Millions lifted from welfare to work is not too much to expect."
  • "Födseln är beräknad till mitten av september, och det blivande barnet ska tas om hand av Child welfare committee, tills dess att det kan adopteras bort, då föräldrarna inte vill ha något med det blivande barnet att göra."
  • "Han sa att det fanns journalister utanför hemmet hela tiden och att hans integritet blev kränkt, sa Neil Roberts, ordförande för den indiska barnvårdsorganisationen Child welfare committee, till BBC."

welfare

Substantiv

Översättningar