countenance

countenances
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet countenance

  • "a pleasant countenance"

Ordet countenance har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
  • Inom handel
lingvistik
generell
handel

Ordet countenance inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till countenance (inom lingvistik)

Ordet countenance inom generell

the appearance conveyed by a person's face

the human face (`kisser' and `smiler' and `mug' are informal terms for `face')

Synonymer till countenance (inom generell)

Uttryck till countenance (inom generell)

Möjliga synonymer till countenance (inom generell)

Ordet countenance inom handel

Synonymer till countenance (inom handel)

Diskussion om ordet countenance

  • - 2018-11-04

    samtycka

countenance

countenance
countenanced
countenanced
Verb

Översättningar (inom handel)

Synonymer till countenance (inom handel)

Diskussion om ordet countenance