endorsement

endorsements
Substantiv

Synonymer till endorsement

Ordet endorsement har 5 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom reklam
  • Inom norgespec
  • Inom handel
  • Inom handel
juridik
reklam
norgespec
handel
handel

Ordet endorsement inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet endorsement inom reklam

a promotional statement (as found on the dust jackets of books)

Översättningar (inom reklam)

Synonymer till endorsement (inom reklam)

Möjliga synonymer till endorsement (inom reklam)

Ordet endorsement inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till endorsement (inom norgespec)

Möjliga synonymer till endorsement (inom norgespec)

Ordet endorsement inom handel

a signature that endorses something

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till endorsement (inom handel)

Ordet endorsement inom handel

Översättningar (inom handel)

Diskussion om ordet endorsement

  • - 2014-05-09

    I fråga om körkort: anmärkning, "prick"