imprimatur

imprimaturs
Substantiv

Översättningar

Ordet imprimatur har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom norgespec
  • Inom religion
  • Inom handel
generell
norgespec
religion
handel

Ordet imprimatur inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till imprimatur (inom generell)

Ordet imprimatur inom norgespec

censors tillstånd att trycka

Översättningar (inom norgespec)

Ordet imprimatur inom religion

romersk-katolska kyrkans tillstånd att trycka en skrift

Översättningar (inom religion)

Svenska

Ordet imprimatur inom handel

Synonymer till imprimatur (inom handel)

Diskussion om ordet imprimatur