antagning

antagningen
antagningar
antagningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet antagning på svenska?

Obestämd singular: antagning
Bestämd singular: antagningen
Obestämd plural: antagningar
Bestämd plural: antagningarna

Hur används ordet antagning

 • "Totalt 18 universitet och högskolor minskar sin antagning, medan 14 ökar, enligt Verket för högskoleservice."
 • "Blekinge tekniska högskola ökar sin antagning med nio procent till höstterminen."
 • "När årets antagning stängdes hade 8 786 personer valt Högskolan Dalarna i första hand."
 • "Vid årets antagning var antalet 96."
 • "Den långsiktiga ambitionen med GRADE är att verka som ett nationellt centrum för forskning om digital teknologi i utbildning, med antagning av doktorander vartannat år och ett program för post-doc-anställningar."
 • "Men vid tisdagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden togs beslut om att antagning även stoppas för barn- och fritidsprogrammet från nästa läsår."
 • "Universitet och högskolor ökar överlag sin antagning i höst med en procent jämfört med höstterminen 2015 – från 265 714 till 267 966."
 • "Det är en ökning med 1 107 personer, jämfört med förra årets antagning."
 • "Det är en ökning med 1 107 personer jämfört med förra årets antagning."
 • "Samtidigt behöver vi se över varför antalet behöriga sökande minskar, vår uppgift är att hjälpa sökande att göra välinformerade och kloka val, säger Andreas Sandberg, tf avdelningschef för antagning och studentstöd vid Universitets- och högskolerådet."

Diskussion om ordet antagning

 • ChristinaFHogan - 2010-01-14

  admissions

 • - 2010-04-13

  admission

 • - 2011-05-16

  antagning -en

 • - 2013-08-25

  admission