upptagning

upptagningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till upptagning

Hur används ordet upptagning

  • "En av dessa är en upptagning från den allra första kända Kiss-spelningen från nyårsafton 1973 i New York."
  • "– Framförallt grönområdet inkräktar på det område vi har vid sjösättning och upptagning, säger båtägaren Håkan Hansson som är bekymrad om han i framtiden kommer att kunna ha båten i Ornäs."
  • "Det är hydraulolja från en maskin i samband med upptagning av en båt som ska ha runnit ut."
  • "- Snön föll inte i de områden som fungerar som upptagning för vattenmagasinen i tillräcklig mängd, säger Vattenfalls privatmarknadschef Sigurd Eriksson."
  • "Åklagarens trumfkort är en upptagning från en övervakningskamera, som visar samtalet mellan fångarna och hur Tito Beltran tappar fattningen och välter ett bord."
  • "Polisens köp av ” världens modernaste system ” för elektronisk upptagning av fingeravtryck har kantats av problem."
  • "En jämförelse med barn som dött av andra orsaker visar defekter i hjärnstammen som inverkar negativt på barnets upptagning av serotonin."
  • "Tvisten gäller de kriterier som ska gälla för upptagning i sametingets vallängd."
  • "– Vi behöver ha skolor även i de yttre delarna av kommunen där de har upptagning för till exempel väster, fortsätter han."
  • "Åklagarens trumfkort är en upptagning från en övervakningskamera, som visar samtalet mellan fångarna och hur Tito Beltran tappar fattningen och välter ett bord."

Diskussion om ordet upptagning