privilegium

privilegiet
(-)
privilegierna
Substantiv [t]

Synonymer till privilegium

Hur böjs ordet privilegium på svenska?

Obestämd singular: privilegium
Bestämd singular: privilegiet
Bestämd plural: privilegierna

Vad betyder privilegium inom bildligt ?

förmån

Relaterat till privilegium

tillåtelse

samtycke

bemyndigande

frihet

egendom

förmåga

laglighet

bortgivande

säkerhet

behörighet

Diskussion om ordet privilegium