koncession

koncessionen
koncessioner
koncessionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till koncession

Hur böjs ordet koncession på svenska?

Obestämd singular: koncession
Bestämd singular: koncessionen
Obestämd plural: koncessioner
Bestämd plural: koncessionerna

Hur används ordet koncession

 • "Affärsverkens marknadschef Anna Claesson säger i en kommentar att de menar att upphandlingen är korrekt hanterad, då den skedde genom en så kallad direktupphandling av koncession, där beloppsgränsen ligger högre än i en vanlig direktupphandling."
 • "– Vi ser emellanåt olika kontraktstilldelningar som inte har annonseras under förevändningen att det är en koncession."
 • "– Vi kan inte lämna ansökan om koncession innan vi vet en slutlig sträckning av vägen, säger Kjell Jansson chef för Malungs elnät."
 • "Det lokala elbolaget måste först och främst ansöka om ett särskilt tillstånd, en så kallad koncession, för en sådan här strömkabel."
 • "– Vi ansåg att vi kunde göra det, men nu har domstolen sagt att vi är tvungen att söka koncession, då gör vi det."
 • "Varför ansökte ni om ledningsrätt då ni inte hade koncession?"
 • "Anders Ekberg på Fortum säger att bolaget nu ska söka koncession och därefter ledningsrätt."
 • "Efter många turer hamnade ärendet i Mark och miljödomstolen som menade att intrånget var så stort att ett särskilt tillstånd, så kallad koncession, skulle behövas från Energimarknadsinspektionen."
 • "Slutligen är det regeringen som beslutar om koncession att bygga naturgasledningen."
 • "Motståndet mot att Vattenfall skulle säljer sina brunkolstillgångar grundar sig på farhågor att köparen skulle vara ute efter att utnyttja Vattenfalls koncession att starta upp till fem nya brunkolsgruvor."

Ordet koncession har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom juridik
allmänt
juridik

Vad betyder koncession inom allmänt ?

Koncession betyder medgivande eller eftergift. Mer specifikt kan det betyda "tillstånd att bedriva viss verksamhet". https://sv.wikipedia.org/wiki/Koncession

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till koncession (inom allmänt)

Möjliga synonymer till koncession (inom allmänt)

Relaterat till koncession (inom allmänt)

bemyndigande

samtycke

tillåtelse

befrielse

överflyttning

bortgivande

behörighet

Ordet koncession inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till koncession (inom juridik)

Möjliga synonymer till koncession (inom juridik)

Diskussion om ordet koncession