klarering

klareringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet klarering

  • "Besättningen ombord på planet angav sin position och fick då en klarering att gå ner på flygnivå sju noll."
  • "Det finns också planer på att rekrytera fem personer för att arbeta med främst klarering."
  • "Totalt 22 personer ska rekryteras hos Tullverket för att syssla med brottsbekämpning och klarering, och totalt 120 tjänstemän ska rekryteras runtom i landet."
  • "Skulle det behövas så har vi identifierat ett antal ytor i hamnens närhet dit man eventuellt kan behöva hänvisas tillfälligt i väntan på klarering, säger han."

Möjliga synonymer till klarering

Relaterat till klarering

räddning

befrielse

Diskussion om ordet klarering