ledighet

ledigheten
ledigheter
ledigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till ledighet

Hur böjs ordet ledighet på svenska?

Obestämd singular: ledighet
Bestämd singular: ledigheten
Obestämd plural: ledigheter
Bestämd plural: ledigheterna

Hur används ordet ledighet

 • "Nu har de lämnat in ett protestbrev till kommunen där de kräver rätt till mer ledighet."
 • "210 förskolelärare och barnskötare i Karlshamns kommun har skrivit under ett protestbrev via fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet där de kräver att få ta ut ledighet som ersättning för övertid, det skriver lokala medier."
 • "Hans läkare gick på ledighet – terapin glömdes bort"
 • "– Vi gick till ledighet med en bra känsla i gruppen och en seger i ryggen."
 • "– De flesta läkare vill ta ut mer ledighet."
 • "Anledningen är att de inte hinner tag ut sin ledighet."
 • "Nu när semestern drar igång menar han att det är viktigt att barnen får vara med och bestämma över sin ledighet."
 • "Räddningschef Anna Henningsson säger till tidningen att de har varit svårt att hitta personal på grund av semestertider, föräldralediga och annan ledighet som behövt vägas in."
 • "Man fick aldrig ledighet beviljat och när folk var sjuka fanns det inga vikarier."
 • "Föreläsare : ” Låt barnen bestämma över sin ledighet ”"

Ordet ledighet har 3 betydelser

 • Inom turism
 • Inom medicin
 • Inom generell
turism
medicin
generell

Vad betyder ledighet inom turism ?

det att vara ledig

Översättningar (inom turism)

Synonymer till ledighet (inom turism)

Möjliga synonymer till ledighet (inom turism)

Relaterat till ledighet (inom turism)

skicklighet

frånvaro

räddning

vila

ledighet

sysslolöshet

smakfullhet

overksamhet

tillfälle

Ordet ledighet inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till ledighet (inom medicin)

Möjliga synonymer till ledighet (inom medicin)

Relaterat till ledighet (inom medicin)

lättvindighet

befrielse

lojhet

stil

Ordet ledighet inom generell

Möjliga synonymer till ledighet (inom generell)

Diskussion om ordet ledighet

ledighet

Substantiv

Hur används ordet ledighet

 • "Nu har de lämnat in ett protestbrev till kommunen där de kräver rätt till mer ledighet."
 • "210 förskolelärare och barnskötare i Karlshamns kommun har skrivit under ett protestbrev via fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet där de kräver att få ta ut ledighet som ersättning för övertid, det skriver lokala medier."
 • "Hans läkare gick på ledighet – terapin glömdes bort"
 • "– Vi gick till ledighet med en bra känsla i gruppen och en seger i ryggen."
 • "– De flesta läkare vill ta ut mer ledighet."
 • "Anledningen är att de inte hinner tag ut sin ledighet."
 • "Nu när semestern drar igång menar han att det är viktigt att barnen får vara med och bestämma över sin ledighet."
 • "Räddningschef Anna Henningsson säger till tidningen att de har varit svårt att hitta personal på grund av semestertider, föräldralediga och annan ledighet som behövt vägas in."
 • "Man fick aldrig ledighet beviljat och när folk var sjuka fanns det inga vikarier."
 • "Föreläsare : ” Låt barnen bestämma över sin ledighet ”"

Vad betyder ledighet inom turism ?

det att vara ledig

Möjliga synonymer till ledighet

Diskussion om ordet ledighet