arbetsbefrielse

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet arbetsbefrielse

  • "Fernando Alvarez berättar också att det här ärendet, med de olika beslut som tagits gällande arbetsbefrielse och så småningom avstängning av Lars Ulander, har hanterats skyndsamt."
  • "Ulander är inte avstängd utan har gjort en frivillig överenskommelse med arbetsgivaren om arbetsbefrielse under den här tiden."
  • "Löftet till de som sagts upp från sin anställning på Stiftelsen föremålsvård i Strömsund var att de skulle slippa vara på jobbet under uppsägningstiden på 10 månader, så kallad arbetsbefrielse."
  • "De spekulationer, med anledning av Thors arbetsbefrielse, som förekommit i media och andra sammanhang som tänkbara skäl till att Thor slutar, är både grundlösa och saknar all tänkbar relevans."
  • "En tredjedel av det varsel om uppsägning av 50 anställda som lades i sommar på länsstyrelsen i kommer att lösas genom frivilliga uppsägningar tack vare ett erbjudande om arbetsbefrielse med lön i sex till nio månader."
  • "Dels en finansiell del som består av en garantidel med en förlängd uppsägningstid med arbetsbefrielse."
  • "Lokalvårdarna har blivit erbjudna avgångspension, hjälp genom Trygghetsrådet TRR och arbetsbefrielse när den nya entrepenörer för verksamheten tillträder."
  • "Utifrån det blev konsekvensen att arbetsbefrielse var vägen framåt, säger Björn Wesström."
  • "Nu förlängs deras arbetsbefrielse till 19 februari."
  • "Därför förlängs deras arbetsbefrielse till 19 februari."

Diskussion om ordet arbetsbefrielse