tjänstledighet

tjänstledigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet tjänstledighet

  • "Ambulanssjuksköterskorna som sökt sig bort har inte sagt upp sina tjänster, utan blivit beviljade tjänstledighet i första hand."
  • "När det sedan löste sig med tjänstledighet på halvtid på mitt jobb som tackade ja till att låta mig nomineras, säger Malin Norfall."
  • "BLEKINGE | Sofia M Westerberg, heter Region Blekinges nya näringslivschef som tar över tillfälligt under Stefan Malmströms, tjänstledighet."
  • "Mattias Liedholm, rektor på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona, har begärt tjänstledighet."
  • "Liedholm har ansökt om tjänstledighet från sin tjänst som rektor på Ehrensvärdska gymnasiet och väntar nu på besked från utbildningschefen Göran Palmér."
  • "Det var i våras som IT-strategen Mats Persson bevilkjades en treårig tjänstledighet för att i stället arbeta med ett IT-projekt åt Region Blekinge."
  • "Den förkortade arbetstiden för tjänstemännen löses genom semesteruttag och tjänstledighet."
  • "Under en sex månader lång tjänstledighet kommer han nu leda stora händelser i Stockholm."
  • "Det handlar om sänkt bonus till de anställda, frivillig tjänstledighet, och att alltså köpa ut 100 anställda som är lågpresterande och omotiverade."
  • "Och nu när en läkare gått på tjänstledighet, står Mansmottagningen utan läkare."

Vad betyder tjänstledighet inom juridik ?

ledighet från anställning utöver vanlig semester

Möjliga synonymer till tjänstledighet

Diskussion om ordet tjänstledighet