stagnation

stagnationen
stagnationer
stagnationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till stagnation

Hur böjs ordet stagnation på svenska?

Obestämd singular: stagnation
Bestämd singular: stagnationen
Obestämd plural: stagnationer
Bestämd plural: stagnationerna

Hur används ordet stagnation

 • "Västsverige har hamnat i stagnation, enligt Nordeas regionala konjunkturprognos."
 • "Men Västsverige har en stagnation, precis som områdena utanför storstadsregionerna, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson."
 • "Receptet hittills, när vi vänt stagnation till utveckling, har varit vår förmåga att erkänna fel och överge trötta dogmer och gamla strukturer."
 • "Västsverige i stagnation"
 • "Receptet hittills, när vi vänt stagnation till utveckling, har varit vår förmåga att erkänna fel och överge trötta dogmer och gamla strukturer."
 • "En mardröm av stagnation."
 • "Med oväntat svag BNP-till­växt under tredje kvartalet sällar sig Sverige till en växande grupp EU-länder i stagnation, det vill säga utan tillväxt."
 • "Med oväntat svag BNP-till­växt under tredje kvartalet sällar sig Sverige till en växande grupp EU-länder i stagnation, det vill säga utan tillväxt."
 • "Det kändes viktigare att hjälpa Japan än att administrera en stagnation i Sverige, förklarar han."
 • "Massarbetslöshet, fallande tillväxtsiffror, stagnation och allmän hopplöshet tycktes prägla vårt land."
 • "Det är invandrarna och flyktingarna som räddar Blekinge från avfolkning och ekonomisk stagnation."
 • "– I princip har vi stagnation under andra kvartalet, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson."
 • "Att komma ur fällan kommer att bli väldigt svårt, enligt Krugman, som varnar för att den nuvarande räntebanan kan leda till en långvarig stagnation."
 • "Trots de stora siffrorna ser Capgemini tecken på stagnation i tillväxten av dollarmiljonärer, både i Sverige och i världen."
 • "Bostadspriserna har också ökat kraftigt i Sverige och det finns en risk för stagnation i euroområdet."
 • "- Vi har en prognos för stagnation i Sverige, recession i Europa och USA klarar sig med måttlig tillväxt, säger Annika Winsth."
 • "I Danmark fanns det en häftig debatt om feminism och jämställdhet på 1970- och 1980-talen, säger hon, men på 1990-talet blev det en viss stagnation."
 • "Eklund menar att det värsta tänkbara scenariot skulle innebära att världsekonomin går in i en period av långsiktig stagnation, där den ena krisen avlöser den andra och världens ekonomier inte tillåts att återhämta sig."
 • "Men det är också en rad andra frågor som dålig ekonomi och arbetslöshet och allmän stagnation som gett Norbert Hofer så stort försprång."
 • "Ungdomarna och de unga barnfamiljerna är förlorare med en stagnation eller t.o.m. en sänkning av standarden."

Diskussion om ordet stagnation

 • - 2009-10-29

  Avstannande av aktivitet

stagnation

stagnations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stagnation

 • "economic growth of less than 1% per year is considered to be economic stagnation"

Vad betyder stagnation inom media ?

a state of inactivity (in business or art etc)

Möjliga synonymer till stagnation

Diskussion om ordet stagnation