stillhet

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet stillhet

 • "- Lucia handlar ju om att vi ska kunna sitta ned tillsammans en stund i stillhet."
 • "– Vi vill att kyrkan ska vara en del av ett öppet och levande kulturarv och en plats dit människor ska kunna ta sig för att finna stillhet och ro."
 • "Jag vill ge en känsla till barnen som säger, att stillhet och att bara vara är något otroligt vackert och viktigt."
 • "– Det är en stillhet här, du har havet, småstadslugnet och öarna."
 • "Rummet beskrivs som en vacker oas där man ska kunna tända ljus och vara för sig själv i stillhet."
 • "Ett rum för stillhet och reflektion invigs på fängelset i Gävle under torsdagen."
 • "Hon ordinerades vila och efter 10 dagar i stillhet, är smärtan nu borta och Jenny är tillbaka på löparbanan igen."
 • "– Det är många som är emot för att de vill ha stillhet i naturen, säger Knut Erik Paulsen vid Valle kommun."
 • "– Om du misstänker att hunden blivit biten så försök att hålla den i stillhet, säger veterinären Anna Löf."
 • "Det var Svenska kyrkan som byggde upp St Davidsgården i Rättvik, det skulle vara ett komplement till stiftsgården, en plats för stillhet."
 • "- Lucia handlar ju om att vi ska kunna sitta ned tillsammans en stund i stillhet."
 • "– Vi vill att kyrkan ska vara en del av ett öppet och levande kulturarv och en plats dit människor ska kunna ta sig för att finna stillhet och ro."
 • "Jag vill ge en känsla till barnen som säger, att stillhet och att bara vara är något otroligt vackert och viktigt."
 • "– Det är en stillhet här, du har havet, småstadslugnet och öarna."
 • "Rummet beskrivs som en vacker oas där man ska kunna tända ljus och vara för sig själv i stillhet."
 • "Ett rum för stillhet och reflektion invigs på fängelset i Gävle under torsdagen."
 • "Hon ordinerades vila och efter 10 dagar i stillhet, är smärtan nu borta och Jenny är tillbaka på löparbanan igen."
 • "– Det är många som är emot för att de vill ha stillhet i naturen, säger Knut Erik Paulsen vid Valle kommun."
 • "– Om du misstänker att hunden blivit biten så försök att hålla den i stillhet, säger veterinären Anna Löf."
 • "Det var Svenska kyrkan som byggde upp St Davidsgården i Rättvik, det skulle vara ett komplement till stiftsgården, en plats för stillhet."

Vad betyder stillhet inom generell ?

/njutbart/ lugn /med tystnad/, avsaknad av stressiga stimulus|stimuli

Möjliga synonymer till stillhet

Diskussion om ordet stillhet

stillhet

stillheten
stillheter
stillheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet stillhet på svenska?

Obestämd singular: stillhet
Bestämd singular: stillheten
Obestämd plural: stillheter
Bestämd plural: stillheterna

Hur används ordet stillhet

 • "- Lucia handlar ju om att vi ska kunna sitta ned tillsammans en stund i stillhet."
 • "– Vi vill att kyrkan ska vara en del av ett öppet och levande kulturarv och en plats dit människor ska kunna ta sig för att finna stillhet och ro."
 • "Jag vill ge en känsla till barnen som säger, att stillhet och att bara vara är något otroligt vackert och viktigt."
 • "– Det är en stillhet här, du har havet, småstadslugnet och öarna."
 • "Rummet beskrivs som en vacker oas där man ska kunna tända ljus och vara för sig själv i stillhet."
 • "Ett rum för stillhet och reflektion invigs på fängelset i Gävle under torsdagen."
 • "Hon ordinerades vila och efter 10 dagar i stillhet, är smärtan nu borta och Jenny är tillbaka på löparbanan igen."
 • "– Det är många som är emot för att de vill ha stillhet i naturen, säger Knut Erik Paulsen vid Valle kommun."
 • "– Om du misstänker att hunden blivit biten så försök att hålla den i stillhet, säger veterinären Anna Löf."
 • "Det var Svenska kyrkan som byggde upp St Davidsgården i Rättvik, det skulle vara ett komplement till stiftsgården, en plats för stillhet."

Vad betyder stillhet inom meteorologi ?

/njutbart/ lugn /med tystnad/, avsaknad av stressiga stimulus|stimuli

Möjliga synonymer till stillhet

Relaterat till stillhet

måttfullhet

tystnad

orörlighet

lojhet

medelmåttighet

oföränderlighet

vila

fred

Diskussion om ordet stillhet