sövning

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet sövning

  • "Det togs beslut om att en ny sövning var nödvändig, men det gick inte att nå den narkosläkare som skulle finnas i beredskap."
  • "Ju fler operationer som ställs in desto fler har sjukhuset att klara av när coronakrisen är över och man kan återgå till normal verksamhet, och Peter Jansson utesluter inte att fler typer av operationer utan sövning kan bli aktuella."
  • "Det finns också bara ett fåtal helikopterpiloter och bedövningsskyttar som bemästrar sövning av varg från luften."
  • "För att minska klimateffekterna vid sövning har Helsingborgs lasarett ändrat vilka narkosgaser som används."
  • "- Beslutet om sövning fattades när den var i staden och på grund av att den kunde utgöra en trafikfara."
  • "Föreningen avser att själv bekosta sövning och flytt."
  • "Veterinär var med under sövning och transport till utsläppsplatsen."
  • "– Det handlar om narkosläkemedel för sövning, men också medel som leder till muskelförlamning, så kallade pilgiftsmedel."
  • "Det finns också bara ett fåtal helikopterpiloter och bedövningsskyttar som bemästrar sövning av varg från luften."
  • "En av de vanligaste riskerna för överviktiga personer i samband med sövning är att maginnehåll hamnar fel och kommer ner i luftstrupen, så kallad aspiration."

Möjliga synonymer till sövning

Diskussion om ordet sövning