tigare

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet tigare

  • "Den anhållna, som är i 40-årsåldern, är tigare dömd för liknanande brott."
  • "I nordligaste Norrland kom hösten i år flera dagar tigare än vad den i genomsnitt brukar göra där men frågan är om hösten nu i och med Irene nått resten av landet."
  • "M-ledaren Fredrik Reinfeldt är försik- tigare i sin kommentar och betonar att uppgörelsen inte är något entydigt ja till trängselskatterna."
  • "Mycket handlar om psykologi, där nedgången blir kraf- tigare då analytiker och handlare vän- tat på att uppgången skulle brytas, säger analytikern Peter Malmqvist."
  • "Ulf Flodin, som nu är ordförande Järnvägsfrämjandet i Östergötland, har tigare varit styrelseledamot i Östgötatrafiken och alltså sett verksamheten från insidan."
  • "Vi träffade en av de gode män som arbetat under den tigare överförmyndaren och han är inte förvånad över vad som uppdagats :"
  • "- Jag visste att att jag hade de rätta tekniska färdigheterna men ännu vik- tigare var att ha rätt inställning, sade 26-åringen efter vinsten."
  • "Den turkiska regimen har redan tidigare försökt begränsa friheten på nätet, och tigare i år antogs två lagpaket som ger regeringen rätt att övervaka och censurera internettrafik utan rättslig prövning."
  • "Fortfarande är dock vattnet klorhal- tigare än normalt och PH-värdet har sänkts."
  • "– Vi har haft köer tigare men vi har ju dels öppnat upp nya demensplatser i Koppom när vi hade en längre kö."

Vad betyder tigare inom generell ?

person som tiger; som är tystlåten, inte är pratsam; som tiger och samtycker när man borde säga ifrån; som kan hålla ett tysthetslöfte; (om munk) som har avlagt tysthetslöfte

Diskussion om ordet tigare