avskildhet

avskildheten
avskildheter
avskildheterna
Substantiv [n]

Synonymer till avskildhet

Hur böjs ordet avskildhet på svenska?

Obestämd singular: avskildhet
Bestämd singular: avskildheten
Obestämd plural: avskildheter
Bestämd plural: avskildheterna

Hur används ordet avskildhet

  • "Hon ska ha blivit placerad i avskildhet eftersom hon uppträdde hotfullt och våldsamt."
  • "– Men lokalerna har tyvärr inte varit anpassade efter de boendes behov av avskildhet."
  • "Patienterna kommer att uppleva mer avskildhet eftersom de inte kommer att behöva dela rum med lika många andra som nu."
  • "Fjäll och sjöar lockar när folk ska köpa fritidshus i Dalarna men samtidigt har avskildhet blivit allt mer attraktivt – något som märks på budgivningar som sticker iväg."
  • "Framför allt handlar det om problem med övervakning av patienterna och patienternas rätt till integritet och avskildhet."
  • "Dessutom har man fattat flera beslut om avskildhet som inte uppfyller lagstadgade krav på motivering av beslut, menar chefsJO, som med sitt uttalande nu avslutar ärendet."
  • "Kriminalvården har tidigare medgett flera fel i myndighetens hantering, bland annat att det påstådda brottsoffret blev placerad i avskildhet."
  • "Men människor behöver också avskildhet; att kunna vila i sig själva och umgås med sig själva utan att tvunget behöva kommunicera med andra människor."
  • "Får inte ersättning för avskildhet från sin familj"
  • "31-åringen får därför inte den förhöjda lidandeersättningen han begärde för medieuppmärksamhet kring fallet och påtvingad avskildhet från sin familj."

Vad betyder avskildhet inom sociologi ?

det att vara avskild

Relaterat till avskildhet

ental

avskildhet

splittring

enstöring

slapphet

Diskussion om ordet avskildhet