oas

oasen
oaser
oaserna
Substantiv [n]

Översättningar

Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Sfivat

Hur böjs ordet oas på svenska?

Obestämd singular: oas
Bestämd singular: oasen
Obestämd plural: oaser
Bestämd plural: oaserna

Hur används ordet oas

 • "Men den nya boken ” Tjärö – en oas i Blekinge skärgård ” går tillbaka i tiden längre än så."
 • "Även socialdemokraterna driver linjen att Kålö ska förbli en grön oas för rekreation."
 • "En dold oas har upptäckts"
 • "Rummet beskrivs som en vacker oas där man ska kunna tända ljus och vara för sig själv i stillhet."
 • "Biblioteken är en viktig oas för människor med invandrarbakgrund, inte minst för att lära sig det nya språket."
 • "Lektionen kan vara en oas i en annars rörig livssituation, skriver musikskolan i ett pressmeddelande."
 • "– Vi bygger en järnvägsmiljö som den var för 60-70 år sedan, en oas för att visa ett system hur det var förr, säger Robert Sjöö."
 • "– Man känner att det är som sin lilla oas kan man säga."
 • "Då skapade föräldrar och intresseföreningen en oas i utkanten av byn – Motorgårn."
 • "I det gamla hamnområdet byggs en ny vik som blir en naturlig oas mitt i stadsdelen"

Ordet oas har 2 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom bildligt
zoologi
bildligt

Vad betyder oas inom zoologi ?

Fotograf: Sfivat
odlad plats med vatten i öken

Översättningar

Synonymer till oas

Möjliga synonymer till oas

Ordet oas inom bildligt

Översättningar

Synonymer till oas

Möjliga synonymer till oas

OAS

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet OAS

 • "OAS kritiserar Colombia"
 • "I ett försök att lugna situationen riktar nu den amerikanska samarbetetorganisationen OAS kritik mot Colombia för att de genomförde en räd mot ett gerillaläger inne i Ecuador."
 • "Den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS har förklarat presidentskapet ogiltigt."
 • "Domslutet i konstitutionsdomstolen i Quito kommer efter flera års juridisk kamp, där bland annat en människorättsinstans inom den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS kopplats in."
 • "Men Philip Barton, britternas observatör i OAS sade att ” anklagelserna om att Storbritannien hotade Ecuador och om att storma ambassaden var grundlösa ”."
 • "USA:s OAS-sändebud Carmen Lomellin sade att ett utrikesministermöte ” skulle vara gagnlöst och skadligt för OAS anseende som institution. ”"
 • "Men USA, som säger sig inte tro på begreppet ” diplomatisk asyl ” ansåg att det nu gäller en bilateral fråga mellan Ecuador och Storbritannien och att OAS inte har någon roll att spela i sammanhanget."
 • "Men på onsdagen meddelade Bolivias utrikesminister Diego Pary att den mellanstatliga samarbetsorganisationen OAS ( Organization of American States ) ska granska rösträkningen för att anklagelserna om valfusk ska redas ut."
 • "Den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS har funnit oegentligheter i valresultaten."
 • "OAS beslutade 1954 att tillåta asyl på diplomatiska beskickningar ” för människor som var efterspanade av politiska skäl ” men inte för personer som söktes för ” allmänna brott ”."

OAS

Namn

Översättningar

Engelska

Hur används ordet OAS

 • "OAS kritiserar Colombia"
 • "I ett försök att lugna situationen riktar nu den amerikanska samarbetetorganisationen OAS kritik mot Colombia för att de genomförde en räd mot ett gerillaläger inne i Ecuador."
 • "Den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS har förklarat presidentskapet ogiltigt."
 • "Domslutet i konstitutionsdomstolen i Quito kommer efter flera års juridisk kamp, där bland annat en människorättsinstans inom den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS kopplats in."
 • "Men Philip Barton, britternas observatör i OAS sade att ” anklagelserna om att Storbritannien hotade Ecuador och om att storma ambassaden var grundlösa ”."
 • "USA:s OAS-sändebud Carmen Lomellin sade att ett utrikesministermöte ” skulle vara gagnlöst och skadligt för OAS anseende som institution. ”"
 • "Men USA, som säger sig inte tro på begreppet ” diplomatisk asyl ” ansåg att det nu gäller en bilateral fråga mellan Ecuador och Storbritannien och att OAS inte har någon roll att spela i sammanhanget."
 • "Men på onsdagen meddelade Bolivias utrikesminister Diego Pary att den mellanstatliga samarbetsorganisationen OAS ( Organization of American States ) ska granska rösträkningen för att anklagelserna om valfusk ska redas ut."
 • "Den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS har funnit oegentligheter i valresultaten."
 • "OAS beslutade 1954 att tillåta asyl på diplomatiska beskickningar ” för människor som var efterspanade av politiska skäl ” men inte för personer som söktes för ” allmänna brott ”."

Vad betyder OAS inom EU ?

Organization of American States

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till OAS

OAS

Namn

Översättningar

Svenska

Vad betyder OAS inom generell ?

Organization of American States

Översättningar

Svenska

OAS

Substantiv

Vad betyder OAS inom förkortning, data ?

One-to-All Scatter

Synonymer till OAS