utstötning

utstötningen
utstötningar
utstötningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet utstötning på svenska?

Obestämd singular: utstötning
Bestämd singular: utstötningen
Obestämd plural: utstötningar
Bestämd plural: utstötningarna

Hur används ordet utstötning

 • "Att jag får orättvis kritik i påstådda fel, att det sprids rykten om mig, rena orättvisor, men också social utstötning."
 • "” Fäller domkapit- let mig upprepar kyrkoledningen miss- taget från 1800-talets utstötning av den tidens väckelserörelser ”, skriver Olsson på Missionsprovinsens hemsida."
 • "Största problemet för de som bär på HIV är de psykosociala konsekvenserna ( utstötning, stigma etcetera ), inte de rent medinska konsekvenserna, svarade Jan Albert."
 • "Men också en social utstötning, säger han."
 • "På samma sätt innebär det ingen förolämpning eller utstötning av en religion, bara för att man skojar om den eller förlöjligar religiösa ledargestalter, sade Rose."
 • "I numerärt överläge slog Pär Lindholm till igen efter en olycklig utstötning av pucken av Larsson."
 • "Att säga fel eller göra fel kan leda till social utstötning och man riskerar också att dömas till långa fängelsestraff om man säger fel saker om kungahuset, säger Niklas Sjögren."
 • "Och det bidrar till utstötning och stigmatisering av sårbara människor."
 • "På samma sätt innebär det ingen förolämpning eller utstötning av en religion, bara för att man skojar om den eller förlöjligar religiösa ledargestalter, sade Rose."
 • "Trots väntande husarrest och trots väntad utstötning ur parlamentet är det fortfarande Berlusconi som avgör Italiens öde."

Ordet utstötning har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom teknik
generell
teknik

Vad betyder utstötning inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till utstötning (inom generell)

Uttryck till utstötning (inom generell)

Möjliga synonymer till utstötning (inom generell)

Möjliga synonymer till utstötning (inom generell)

Relaterat till utstötning (inom generell)

korthet

enstöring

avskildhet

splittring

fördrivning

förkastelse

utdrivning

Ordet utstötning inom teknik

Synonymer till utstötning (inom teknik)

Möjliga synonymer till utstötning (inom teknik)

Diskussion om ordet utstötning