nedskärning

nedskärningen
nedskärningar
nedskärningarna
Substantiv [n]

Synonymer till nedskärning

Hur böjs ordet nedskärning på svenska?

Obestämd singular: nedskärning
Bestämd singular: nedskärningen
Obestämd plural: nedskärningar
Bestämd plural: nedskärningarna

Hur används ordet nedskärning

  • "Därför har majoriteten i nämnden för primärvård beslutat att utreda hur man kan hålla ner utgifterna och vad en procents nedskärning av budgeten skulle innebära."
  • "Satsning blev nedskärning"
  • "Volvo-fabriken i Olofström, som just minskat sin personalstyrka med 35 personer, ser nu ut att drabbas av ytterligare en nedskärning."
  • "Så det blir sannolikt någon form av nedskärning, när det slutliga beslutet tas om tre veckor."
  • "Men det rimmar illa med den nedskärning som väntar på åklagarkammaren i Falun."
  • "– Det är tvärtom så att både antalet dödsolyckor och tillbud på arbetsplatserna har minskat sen vi tog över, menar han och tillbakavisar också att verket skulle ha fått en nedskärning av anslagen under 2006."
  • "Enligt socialdemokraten Peter Hultqvist fick Arbetsmiljöverket en kraftig nedskärning av sina resurser år 2006 när alliansregeringen tillträdde."
  • "Men bara några månader efter att det första spadtaget togs så sker nu samtidigt en kraftig nedskärning av den tänkta jättesatsningen i Sälen."
  • "En sådan här dramatisk nedskärning av verksamheten i Älvdalen har inte skett på 20 år."
  • "I mitten på september startade hon en namninsamling för att förhindra en nedskärning av Dialogen."

Vad betyder nedskärning inom kemi ?

minskning av verksamhet eller anslag, ofta med tonvikt på uppsägning av personal

Diskussion om ordet nedskärning