avskrivning

avskrivningen
avskrivningar
avskrivningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till avskrivning

Hur böjs ordet avskrivning på svenska?

Obestämd singular: avskrivning
Bestämd singular: avskrivningen
Obestämd plural: avskrivningar
Bestämd plural: avskrivningarna

Hur används ordet avskrivning

 • "Bakom konkursen låg en avskrivning på 200 miljoner kronor som bolaget tvingades göra i delårsrapporten för andra kvartalet, bland annat som en följd av misstänkta bokföringsbrott av två tidigare chefer i bolaget."
 • "Varje anmälan avgörs genom avvisning, avskrivning, bifall eller avslag."
 • "Angående förslaget om avskrivning av skulder efter 15 år."
 • "Sedan beror det ju på hur man räknar, vissa kostnader är ju faktiska som driftskostnad, startavgifter, slitage på bil, motorkostnad och avskrivning på bil och utrustning."
 • "I veckan väntas kommunen ge ett definitivt besked till Karlskrona HK, men som SVT Blekingenytt i dag kunde avslöja blir det ingen avskrivning av skulderna."
 • "4 miljarder dollar ska gå till att sänka kostnaderna för bolånekunder, varav 1,5 miljarder ska användas till avskrivning av skulder."
 • "Mer nedskrivningar av värden ligger också i korten eftersom Vattenfall den här gången inte gjorde någon avskrivning i det holländska katastrofköpet, Nuon."
 • "Ovanpå det gör bolaget också en avskrivning av värdet på Hamburgkraftverket Moorburg på 4,6 miljarder kronor."
 • "Lånet har en avskrivning på 20 år och man är inne på sin fjärde säsong."
 • "Värt att nämna är att IIK kan få hela lånesumman gratis i form av en avskrivning av lånet om de inte har nog med pengar för att betala kommunen i framtiden."
 • "I veckan väntas kommunen ge ett definitivt besked till Karlskrona HK, men som SVT Blekingenytt i dag kunde avslöja blir det ingen avskrivning av skulderna."
 • "4 miljarder dollar ska gå till att sänka kostnaderna för bolånekunder, varav 1,5 miljarder ska användas till avskrivning av skulder."
 • "Mer nedskrivningar av värden ligger också i korten eftersom Vattenfall den här gången inte gjorde någon avskrivning i det holländska katastrofköpet, Nuon."
 • "Ovanpå det gör bolaget också en avskrivning av värdet på Hamburgkraftverket Moorburg på 4,6 miljarder kronor."
 • "Lånet har en avskrivning på 20 år och man är inne på sin fjärde säsong."
 • "Värt att nämna är att IIK kan få hela lånesumman gratis i form av en avskrivning av lånet om de inte har nog med pengar för att betala kommunen i framtiden."
 • "Kommunstyrelsen klubbade beslutet om en gradvis avskrivning av tiomiljonerkronorslånet men det återstår en politisk mangling i kommunfullmäktige i Hudiksvall innan det slutliga beslutet tas."
 • "Förslaget tillåter an avskrivning av studieskulder för vidareutbildning."
 • "Där gör man avskrivning för sådant som är slitage, maskinell utrustning och så vidare."
 • "– Det verkar vara en avskrivning på gång och att de har en misstänkt som är avliden."

Ordet avskrivning har 2 betydelser

 • Inom juridik, ekonomi
 • Inom litteratur
juridik, ekonomi
litteratur

Vad betyder avskrivning inom juridik, ekonomi ?

Den årliga förbrukningen av en tillgång

Översättningar (inom juridik, ekonomi)

Engelska

Synonymer till avskrivning (inom juridik, ekonomi)

Möjliga synonymer till avskrivning (inom juridik, ekonomi)

Relaterat till avskrivning (inom juridik, ekonomi)

uppehåll

Ordet avskrivning inom litteratur

Kopiering, oftast för hand, av en text

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till avskrivning (inom litteratur)

Möjliga synonymer till avskrivning (inom litteratur)

Diskussion om ordet avskrivning