kulmination

[kulmina'sjo:n]
kulminationen
kulminationer
kulminationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till kulmination

Hur uttalas ordet kulmination?

[kulmina'sjo:n]

Hur böjs ordet kulmination på svenska?

Obestämd singular: kulmination
Bestämd singular: kulminationen
Obestämd plural: kulminationer
Bestämd plural: kulminationerna

Vad betyder kulmination inom bildligt ?

Kulmination är den tidpunkt då en himlakropp når högst på himlen. Oftast sker detta då himlakroppen står i söder (på norra halvklotet) eller norr (på södra halvklotet). https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulmination

Möjliga synonymer till kulmination

Relaterat till kulmination

uppehåll

topp

fullständighet

överlägsenhet

fullbordan

fullkomlighet

höjning

Diskussion om ordet kulmination