tillräcklighet

tillräckligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet tillräcklighet

  • "Pierre Karatzian på Migrationsverkets presstjänst säger att myndigheten gör en prövning i varje enskilt fall och att man då både tar hänsyn till trovärdighet och tillräcklighet."

Möjliga synonymer till tillräcklighet

Möjliga synonymer till tillräcklighet

Diskussion om ordet tillräcklighet