ymnighet

ymnigheten
ymnigheter
ymnigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till ymnighet

Hur böjs ordet ymnighet på svenska?

Obestämd singular: ymnighet
Bestämd singular: ymnigheten
Obestämd plural: ymnigheter
Bestämd plural: ymnigheterna

Ordet ymnighet har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Vad betyder ymnighet inom medicin ?

det att vara ymnig

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till ymnighet (inom medicin)

Möjliga synonymer till ymnighet (inom medicin)

Ordet ymnighet inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ymnighet (inom generell)

Uttryck till ymnighet (inom generell)

Möjliga synonymer till ymnighet (inom generell)

Diskussion om ordet ymnighet