amplitud

amplituden
amplituder
amplituderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet amplitud på svenska?

Obestämd singular: amplitud
Bestämd singular: amplituden
Obestämd plural: amplituder
Bestämd plural: amplituderna

Hur används ordet amplitud

  • "” Utbrottet startade klockan 4 på morgonen och registrerades på en seismograf med en maximal amplitud på 22 millimeter och en varaktighet på drygt tre minuter ” uppgav en vulkanens observatorie i sin rapport under söndagen,"
  • "– Redan dagen efter [ avslöjandet ], genom riktade och målmedvetna dödshot, lanserades en politisk förföljningskampanj av tidigare oerhörd amplitud mot mig och andra Wikileaksmedarbetare."
  • "Den sannolika förklaringen till sjösprång är att en hastig förändring i lufttrycket, med tillhörande kraftig vind, genererar en vågrörelse som växer till stor amplitud genom resonans om lufttryckssprångets förflyttningshastighet ligger nära den fria vågens hastighet."

Ordet amplitud har 2 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom teknik
fysik
teknik

Vad betyder amplitud inom fysik ?

det maximala avståndet (utslaget) från jämviktsläget för en kropp som utför en harmonisk svängningsrörelse

Översättningar (inom fysik)

Engelska

Relaterat till amplitud (inom fysik)

grad

vidd

storlek

Ordet amplitud inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Diskussion om ordet amplitud