utsträckning

utsträckningen
utsträckningar
utsträckningarna
Substantiv [n]

Synonymer till utsträckning

Hur böjs ordet utsträckning på svenska?

Obestämd singular: utsträckning
Bestämd singular: utsträckningen
Obestämd plural: utsträckningar
Bestämd plural: utsträckningarna

Hur används ordet utsträckning

  • "– De brukar inte vaccintera sig i någon större utsträckning och är kanske tveksamma till läkemedel."
  • "Enligt Ronneby kommun påverkas verksamheten vid Brunnsvallen i mindre utsträckning."
  • "Omorganisationen kan leda till att fältgruppen, som arbetar med att synas på kommunens gator för att stötta ungdomar, inte kommer att finnas i samma utsträckning som i dag."
  • "– Eftersom flyktinginvandrare i stor utsträckning startar egna företag, och anställer landsmän, tar det förmodligen ett antal år innan den typen av jobb i full utsträckning skapas i kommuner och län som inte har en längre historia av mer omfattande flyktinginvandring, säger Victor Tanaka."
  • "– Eftersom flyktinginvandrare i stor utsträckning startar egna företag, och anställer landsmän, tar det förmodligen ett antal år innan den typen av jobb i full utsträckning skapas i kommuner och län som inte har en längre historia av mer omfattande flyktinginvandring, säger Victor Tanaka."
  • "Den externa delen, som nu ska upphandlas, är i större utsträckning inriktad på att identifiera bristande kontrollfunktioner i bolaget – brister som under flera år gjorde den vidlyftiga representationen möjlig."
  • "Men nu oroas arkeologerna över att blekingebor och andra historieintresserade inte kommer få ta del av fynden i den utsträckning som först var tänkt."
  • "Det kan göra att det blir en omorganisation, vilket kan leda att fältgruppen inte kommer finnas ute på gatorna i samma utsträckning, det"
  • "Det är förbjudet att fiska ål förutom om man har licens, vilket ges i liten utsträckning och endast till yrkesfiskare."
  • "Kvinnor använder, både som förare och passagerare, bältet i högre utsträckning än män."

Vad betyder utsträckning inom politik ?

omfattning; andel

Möjliga synonymer till utsträckning

Relaterat till utsträckning

rörelse

grad

storlek

ökning

rymd

avstånd

kroppslighet

mängd

längd

utvidgning

storlek

Diskussion om ordet utsträckning