världshav

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet världshav

  • "Varje höst går hundratusentals ton fallfrukt till spillo, främst äpplen, samtidigt som vi köper frukt som fraktats över världshav."
  • "Atmosfärer och världshav har värmts upp, mängden snö och is minskat, havsnivåerna stigit, koncentrationen av växthusgaser ökat."
  • "På den tiden låg allt land samlat i en enda kontinent kallad Pangaea ( ” all-jord ” ), omgiven av ett enda världshav Panthalassa ( ” all-hav ” )."
  • "Östersjön mest utsatt av alla världshav"
  • "I takt med att andra världshav har värmts upp med en halv grad under de senaste 30 åren – har Östersjön värmts upp med 1,5 grad under samma period."
  • "Ett bländande register och en fulländad samstämmighet har tagit dem ut på världshav och upp på prispallar ”."
  • "Försurade världshav"
  • "Det förde med sig omfattande bränder, orkaner och världshav som kvävs av plast och försuras av all koldioxid de lagrar."
  • "Den förekommer i alla världshav."
  • "Bergrummet, som ska klara såväl kärn- vapenkrig, elavbrott, klimatföränd- ringar som stigande världshav, väntas börja byggas nästa år, skriver brittiska tidskriften New Scientist."

Vad betyder världshav inom generell ?

stort hav som helt skiljer kontinenter från varandra

Möjliga synonymer till världshav

Diskussion om ordet världshav