ocean

oceanen
oceaner
oceanerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ocean

Hur böjs ordet ocean på svenska?

Obestämd singular: ocean
Bestämd singular: oceanen
Obestämd plural: oceaner
Bestämd plural: oceanerna

Vad betyder ocean inom generell ?

stort hav som helt skiljer kontinenter från varandra

Möjliga synonymer till ocean

Diskussion om ordet ocean

ocean

oceans
Substantiv

Översättningar

Ordet ocean har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
generell
slang

Vad betyder ocean inom generell ?

the great mass of salt water that covers most of the Earth's surface

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ocean (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet ocean inom slang

Any of the principal divisions of this body of water, including the Atlantic, Pacific, Indian, and Arctic Oceans

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till ocean (inom slang)

Diskussion om ordet ocean