Triton

Namn

Översättningar

Engelska

Hur används ordet Triton

 • "Svensk kustbevakning har tidigare varit engagerad i insatsen Triton och Anders Ygeman menar att det är fullt möjligt med fler insatser."
 • "Vi har just avslutat en månadslång insats där svensk kustbevaknings flyg varit en del av insatsen Triton."
 • "Systerfartyget KBV 003 Amfitrite som ligger i Karlskrona och KBV 002 Triton med placering i Slite stannar kvar i Sverige under sommaren."
 • "Under drygt tre månader ska fartyget tjänstgöra i Frontex operation Triton som regeringen beslutade om den 30 april."
 • "Det är EU-organet Frontex som styr räddningsinsatsen operation Triton."
 • "– Sverige vill vara med och bidra på det sätt vi kan och vi har redan från början drivit på i EU för den här tredubblingen som nu skett av räddningsinsatsen Triton."
 • "Räddningsinsatsen kunde påbörjas under onsdagen efter att man fått en exakt position från det spanska spaningsplan som också ingår i Operation Triton."
 • "Under tre månader har Operation Triton genomfört 22 räddningsaktioner på medelhavet."
 • "Uppdraget i Operation Triton sträcker sig fram till 31 augusti."
 • "Det tredje fartyget, Triton, hamnar på Gotland."

Vad betyder Triton inom mytologi ?

grekisk havsgud

Relaterat till Triton

måne

Diskussion om ordet Triton

triton

tritonen
tritoner
tritonerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet triton på svenska?

Obestämd singular: triton
Bestämd singular: tritonen
Obestämd plural: tritoner
Bestämd plural: tritonerna

Relaterat till triton

myt

hav

Diskussion om ordet triton

Triton

Namn

Översättningar

Svenska

Vad betyder Triton inom mytologi ?

grekisk havsgud

Diskussion om ordet Triton

triton

tritons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet triton har 3 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom generell
 • Inom reptiler
zoologi
generell
reptiler

Ordet triton inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till triton (inom zoologi)

Ordet triton inom generell

a sea god; son of Poseidon

tropical marine gastropods having beautifully colored spiral shells

Ordet triton inom reptiler

Översättningar (inom reptiler)

Svenska

Synonymer till triton (inom reptiler)

Möjliga synonymer till triton (inom reptiler)

 • eft [ reptiles ]

Diskussion om ordet triton