hamadryad

hamadryaden
hamadryader
hamadryaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet hamadryad på svenska?

Obestämd singular: hamadryad
Bestämd singular: hamadryaden
Obestämd plural: hamadryader
Bestämd plural: hamadryaderna

Vad betyder hamadryad inom mytologi ?

trädnymf, skogsnymf

Möjliga synonymer till hamadryad

Relaterat till hamadryad

myt

Diskussion om ordet hamadryad

hamadryad

hamadryads
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hamadryad har 2 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom reptiler
mytologi
reptiler

Vad betyder hamadryad inom mytologi ?

the nymph or spirit of a particular tree

Översättningar (inom mytologi)

Svenska

Möjliga synonymer till hamadryad (inom mytologi)

Ordet hamadryad inom reptiler

large cobra of southeastern Asia and the East Indies; the largest venomous snake; sometimes placed in genus Naja

Översättningar (inom reptiler)

Svenska

Synonymer till hamadryad (inom reptiler)

Diskussion om ordet hamadryad