hesperid

hesperiden
hesperider
hesperiderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet hesperid på svenska?

Obestämd singular: hesperid
Bestämd singular: hesperiden
Obestämd plural: hesperider
Bestämd plural: hesperiderna

Vad betyder hesperid inom mytologi ?

en av tre nymfer

Relaterat till hesperid

myt

Diskussion om ordet hesperid

hesperid

hesperids
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hesperid har 2 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom fjärilar
mytologi
fjärilar

Vad betyder hesperid inom mytologi ?

en av tre nymfer

Översättningar (inom mytologi)

Svenska

Ordet hesperid inom fjärilar

Översättningar (inom fjärilar)

Svenska

Diskussion om ordet hesperid