vätte

vätten

vättar

vättarna

Substantiv
mytologi

Synonymer
väta

väter

vätte

vätt

vät

Verb