siren

sirenen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till siren

Hur används ordet siren

 • "Polisen tog upp jakten efter den 26-årige föraren men han stannade inte trots påslagen siren, blåljuslampa samt aktiverad stoppanordning på polisfordonet."
 • "Tanken är att en brandman som har jour ska köra vanlig bil utrustad med blåljus och siren till platsen där det brinner."
 • "Polis i tjänsteutövning har även rätt att vid behov bryta mot till exempel hastighetsbestämmelserna utan att använda blåljus eller siren."
 • "* Lyssna efter ljud från till exempel polisbilens siren och gå i så fall mot ljudet."
 • "– Vid ett par tillfällen användes en siren och vid första tillfället bedömde man att det inte skulle anses som ett brott, men vid det andra tillfället ansåg man att det var ett störande mot allmän ordning och därför omhändertogs den här personen och flyttades från platsen, säger Christina Hallin."
 • "– De körde inte med blåljus och siren, säger han."
 • "I en tidigare version uppgavs till SVT Dalarna att ambulansen kört med blåljus och siren."
 • "Han verkar ha fallenhet för ambulansyrket då han lyckades starta både siren och blåljus på en uppställd ambulans."
 • "Se när Lukas lyckas dra igång siren och blåljus"
 • "Ambulansen : ” Körde inte med blåljus och siren ”"

Ordet siren har 3 betydelser

 • Inom mytologi
 • Inom sjöfart
 • Inom musik
mytologi
sjöfart
musik

Vad betyder siren inom mytologi ?

antik havsnymf med en kvinnas huvud och en fågels kropp, vars sång lockade sjöfarande i fördärvet

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till siren (inom mytologi)

Möjliga synonymer till siren (inom mytologi)

Relaterat till siren (inom mytologi)

troll

magiker

Ordet siren inom sjöfart

En signalapparat

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till siren (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till siren (inom sjöfart)

Relaterat till siren (inom sjöfart)

beteckning

hav

Ordet siren inom musik

En skönsjungande sångerska

Översättningar (inom musik)

Synonymer till siren (inom musik)

Relaterat till siren (inom musik)

musikinstrument

musiker

motiv

Diskussion om ordet siren

Siren

Namn

Hur används ordet Siren

 • "Det visar statistik från Jordbruksverket som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt."
 • "Vi måste fortsätta att arbeta aktivt inom området i Sverige, men även påverka internationellt, säger Olov Aspevall, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren."
 • "Detta visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren har gjort."
 • "Ny statistik från Arbetsförmedlingen, som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt, visar att arbetslösheten bland utlandsfödda i länet stiger."
 • "Det visar siffror från Nyhetsbyrån Siren och journalistikbyrån Journalism++."
 • "Enligt den senaste statistiken från Svensk mäklarstatistik som nyhetsbyrån Siren har sammanställt, så såldes det 29 villor i Olofströms kommun under augusti till oktober i år."
 • "Det är många självklara saker som kan bli ett problem, och det är inget som man vill hamna i i den åldern, säger Johan Krantz, till Nyhetsbyrån Siren."
 • "Det visar siffror från Kolada som Nyhetsbyrån Siren tagit fram."
 • "Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten, som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt."
 • "– De senaste tio åren har det gjorts medvetna satsningar på kollektivtrafiken och vi kan se att den ökar i många län, säger Sara Rhudin, expert på kollektivtrafik på Sveriges kommuner och landsting till Nyhetsbyrån Siren."

Diskussion om ordet Siren

siren

sirens
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet siren

 • "Odysseus ordered his crew to plug their ears so they would not hear the Siren's fatal song"

Ordet siren har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom reptiler
generell
sjöfart
reptiler

Vad betyder siren inom generell ?

a sea nymph (part woman and part bird) supposed to lure sailors to destruction on the rocks where the nymphs lived

Översättningar (inom generell)

Synonymer till siren (inom generell)

Möjliga synonymer till siren (inom generell)

Ordet siren inom sjöfart

A device producing a loud often wailing sound as a signal or warning a warning signal that is a loud wailing sound

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till siren (inom sjöfart)

Ordet siren inom reptiler

Eel-like aquatic North American salamander with small forelimbs and no hind limbs; have permanent external gills http://en.wikipedia.org/wiki/Sirenidae

Översättningar (inom reptiler)

Diskussion om ordet siren